10629 | Eendags opleiding tot wachter (begeleider van kinderen van maximaal 8 kinderen uit groep 4/5/6 in de natuur) op vrijdag 29 maart 2019

door IVN Het Bewaarde Land

Eendags opleiding vrijdag 29 maart 2019
Om nieuwe wachters de kans te geven komen voorjaar snel in te stromen verzorgen we in Brabant een intensieve eendagscursus op vrijdag 29 maart 2019.
Tijdens deze eendagsopleiding komen de belangrijkste onderdelen van het kinderprogramma aanbod. Daarnaast is er veel ruimte om te bespreken hoe je de kinderen het beste kunt begeleiden. Na de opleiding loop je een serie van drie dagen mee als hulpwachter met een ervaren wachter.

Heb je interesse om deel te nemen aan de komende opleiding? Neem dan contact op met één van de locatiecoördinatoren (www.hetbewaardeland.nl) of stuur een mail naar info@hetbewaardeland.nl.

Over 'IVN Het Bewaarde Land'

Het Bewaarde Land is een natuurbelevingsprogramma voor scholen uit het basisonderwijs. Het brengt kinderen weer meer in contact met de natuur. Het is gericht op ervaren, met alle zintuigen.

In Het Bewaarde Land verkennen kinderen uit groep 5 en 6 de natuur tijdens drie volle schooldagen in drie achtereenvolgende weken. Dit doen zij in kleine groepjes, onder leiding van goed opgeleide vrijwilligers: de Wachters van Het Bewaarde Land. Vanuit hun eigen liefde voor de natuur stimuleren de wachters dat de kinderen open staan voor wat ze in de natuur kunnen waarnemen en ervaren. Kinderen bouwen daardoor een band op met de natuur en het verrijkt hun leven.


Biedt aan: Kennis / informatie
Onderwerp: Hobby & Talent, Natuur

Bestemd voor: hele stad
Bestemd voor: Inwoner, Organisatie/groep, Bedrijf