10630 | Driedaagse opleiding tot wachter (begeleider van maximaal 8 kinderen uit groep 4/5/6 vindt dit voorjaar plaats op de woensdagen 15, 22 en 29 mei 2019.

door IVN Het Bewaarde Land

De driedaagse opleiding vindt dit voorjaar plaats op de woensdagen 15, 22 en 29 mei 2019.
Tijdens de driedaagse opleiding komt het gehele programma aan de orde met daarbij veel aandacht voor de rode draden in het programma, de manier van werken met de groepjes en pedagogische en didaktische tips voor de uitvoering van het programma.
Heb je interesse om wachter of Fleur te worden dan zijn er ook andere manieren om ingewerkt te worden door een aantal keer mee te lopen met ervaren wachters.

Heb je interesse om deel te nemen aan de komende opleiding? Neem dan contact op met één van de locatiecoördinatoren (www.hetbewaardeland.nl) of stuur een mail naar info@hetbewaardeland.nl.

Over 'IVN Het Bewaarde Land'

Het Bewaarde Land is een natuurbelevingsprogramma voor scholen uit het basisonderwijs. Het brengt kinderen weer meer in contact met de natuur. Het is gericht op ervaren, met alle zintuigen.

In Het Bewaarde Land verkennen kinderen uit groep 5 en 6 de natuur tijdens drie volle schooldagen in drie achtereenvolgende weken. Dit doen zij in kleine groepjes, onder leiding van goed opgeleide vrijwilligers: de Wachters van Het Bewaarde Land. Vanuit hun eigen liefde voor de natuur stimuleren de wachters dat de kinderen open staan voor wat ze in de natuur kunnen waarnemen en ervaren. Kinderen bouwen daardoor een band op met de natuur en het verrijkt hun leven.


Biedt aan: Kennis / informatie
Onderwerp: Hobby & Talent, Natuur

Bestemd voor: hele stad
Bestemd voor: Inwoner, Organisatie/groep, Bedrijf