Algemene voorwaarden

Platform073 is een website voor alle inwoners, organisaties en bedrijven in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Aan het gebruik van het platform zijn voorwaarden gesteld om misbruik te voorkomen en ervoor te zorgen dat het platform een veilige en aangename plek is voor alle bezoekers.

Privacy

Wanneer je je aanmeldt worden je gegevens opgenomen in een digitaal bestand. We gaan zorgvuldig met deze informatie om. Anderen hebben geen toegang tot je gegevens en ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Je gegevens worden behandeld conform wet- en regelgeving en het privacystatement van Farent. Indien je eventueel klachten hebt over Platform073 op het gebied van de privacybescherming, kun je een klacht indienen bij Farent. 

Aansprakelijkheid

Farent spant zich in om de inhoud van www.platform073.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Vraag en aanbod op www.platform073.nl op het gebied van talenten, materialen, kennis en diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Farent is niet aansprakelijk voor contacten, acties en afspraken van gebruikers die voortvloeien uit het gebruik van Platform073.

Farent behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan gebruiker(s) mededelingen te hoeven doen.

Vraag en aanbod zoals geformuleerd op www.platform073.nl is per definitie kostenloos. Bij een vacature van een organisatie mag een vrijwilligersvergoeding worden aangeboden. 

Gebruiksvoorwaarden

  1. Niet schelden of bedreigen. Onwettelijke, agressieve, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, schadelijke, obscene, racistische, illegale of anderszins ongewenste reacties zijn niet toegestaan.
  2. Het is niet toegestaan om commerciële of semicommerciële advertenties te plaatsen.
  3. Het is niet toegestaan commercieel aanbod te doen en/of vergoedingen aan te bieden voor diensten, materialen of kennis, met uitzondering van de vrijwilligersvergoeding door organisaties.
  4. Berichten die een andere taal dan het Nederlands bevatten, kunnen worden verwijderd.
  5. Je mag je niet voordoen als een ander persoon. De identiteit van een persoon/organisatie/bedrijf dient steeds eenduidig te zijn. Bij verwarring omtrent de identiteit van de organisatie of een persoon behoudt de redactie zich het recht voor om vraag, aanbod en/of reacties te verwijderen.
  6. Het is in principe toegestaan om adressen van websites (URL's) in je bericht op te nemen. Indien je echter naar websites linkt die wettelijke grenzen en/of de grenzen van het fatsoen overschrijden, en/of niet relevant zijn, kan de reactie worden verwijderd.
  7. Wij hebben het recht om je bericht(en) te verwijderen indien wij een melding ontvangen dat het onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of onze beleidsregels.