Disclaimer

Farent sociaal werk en Galant vrijwilligersnetwerk verlenen je hierbij toegang tot www.platform073.nl en nodigen je uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Farent & Galant behouden zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan gebruiker(s) mededelingen te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Farent & Galant spannen zich in om de inhoud van www.platform073.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Vraag en aanbod op www.platform073.nl op het gebied van talenten, materialen, kennis en diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. 

Vraag en aanbod zoals geformuleerd op www.platform073.nl is per definitie kostenloos. Bij een vacature van een organisatie mag een vrijwilligersvergoeding worden aangeboden.  

Externe links

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan betrokken organisaties, worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. De redactie van www.platform073.nl heeft geen zeggenschap over die websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom liggen bij Farent sociaal werk & Galant vrijwilligersnetwerk.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Farent & Galant, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is deels via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.