Leerlingen Ds. Pierson College komen graag helpen!

In het kader van hun maatschappelijke stage komen leerlingen van het Ds. Pierson College graag een handje helpen bij organisaties. Via Platform073 kunnen organisaties klussen aanbieden als maatschappelijke stage.

Vanaf de onderbouw zetten de leerlingen zich al in middels klassikale projecten, zoals deelname aan NLdoet. In onder- en bovenbouw kunnen de jongens en meiden zelf kiezen waar ze actief willen zijn. Ze doen dit na schooltijd (vanaf 15.00 uur), in het weekend of in de schoolvakanties.

Voor jongeren is niet alleen de bijdrage aan de samenleving belangrijk, maar ook de ervaring die ze opdoen in het kader van beroepskeuze en de opbouw van hun CV. Er is veel talent te vinden onder de leerlingen, o.a. op het gebied van IT & sociale media, talen, muziek en creativiteit.

De maatschappelijke stage is niet verplicht, maar het Ds. Pierson College stimuleert leerlingen om individueel of in duo's vrijwilligerswerk op te pakken. Klussen met een begin en eind, of werkzaamheden waarop je makkelijk kan inhaken zijn erg geschikt voor de leerlingen. Ook is het mogelijk dat leerlingen elkaar opvolgen op dezelfde plek gedurende het schooljaar.

Wil je een klus aanbieden voor leerlingen? Voer deze dan in op Platform073 via de knop Mijn Vrijwilligerswerk in je (organisatie)account. Tijdens het invullen kun je een keuze maken om je klus als maatschappelijke stage aan te bieden. Leerlingen kunnen de voor hen geschikte klussen zo makkelijk vinden.

Wil je meer informatie? Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de coordinatoren maatschappelijke stage van het Piersoncollege, Mevr. T. de Blaauw (t.deblaauw@pierson.nl) en/of Mevr. A. Stefanowicz (a.stefanowicz@pierson.nl) of via 073-6442929. Tijdens de zomervakantie van 14 juli t/m 27 augustus zijn zij niet bereikbaar.