Maaspoort

Welkom op de wijkpagina Maaspoort.

 

Wijkinfopunt Maaspoort

Sinds februari 2017 heeft de Maaspoort haar eigen Wijkinfopunt (WIP) in SCC de Schans, Troelstradreef 160.
Elke week staan geschoolde vrijwilliger en de wijkconsulente klaar om bewoners te ontvangen met vragen. Men kan hier terecht met allerlei vragen, waarbij u kunt denken aan ondersteuning bij het bellen, invullen van brieven, aanvragen van voorzieningen, doen van vrijwilligerswerk, aangifte doen en ga zo maar door. Daar waar wij niet direct kunnen helpen, zorgen wij voor een goede doorverwijzing.

Het WIP is open op:
- Maandag van 12:30u tot 15:30u
- Donderdag van 16:00u tot 19:00u.

Voor vragen kunt u bellen naar wijkpleinconsulente Nancy van Lent: 06-11129681 of mailen naar n.vanlent@divers.nl.

Hulp- en dienstverlening in de Maaspoort

In de wijk zijn diverse werkers van Juvans, MEE en Welzijn Divers actief. Samen vormen zij het Buurtteam Maaspoort/Empel.

Welzijn Divers is het welzijnswerk in de gemeente en houdt zich bezig met meedoen van bewoners in de stad, vrijwilligerswerk, het vergroten ieders netwerk, verbeteren van het leefklimaat in de wijk en onderlinge verbinding tussen mensen en mensen en activiteitein/projecten. 

Juvans houdt zich bezig met het traditionele maatschappelijk werk. Ondersteunning bij hulpvragen, bijv. rondom financiƫn, relationele problemen, huisvesting, schulden, Voedselbank en andersoortige problemen.

MEE is eigenlijk hetzelfde als Juvans, maar richt zich speciaal op mensen met een fysieke en/of geestelijke beperking. 

Het Buurtteam heeft een open spreekuur op maandagmiddag tussen 14:30u en 15:30u. U kunt dan gewoon binnen lopen op onze werklocatie in SCC de Schans, Troelstradreef 160.

We hebben een goede contacten met o.a. het Sociale Wijkteam, de wijkagenten, Zayaz en BrabantWonen, WeenerXL, wijkverpleegkundige, de wijkraad, JC de Poort en de wijkmanager.
Daar waar nodig kunnen wij mensen doorverwijzen naar de juiste persoon of organisatie.

Het algemene nummer van Juvans is 073 - 644 42 44.
Het algemene nummer van Divers is 073 - 612 44 88.
Het algemene nummer van MEE is 073 - 640 17 00. 

Voor overige vragen kunt u terecht bij wijkwerker Michel Lensen (06 - 54 78 48 59 / m.lensen@divers.nl).